G2 Green Group

รับเหมาก่อสร้างเชียงราย


นำเข้าและส่งออก ข้าว  น้ำตาล

IMPORT & EXPORT RICE SUGAR

สินค้าส่งออก

ข้าวสาร

ข้าวสารที่จัดจำหน่ายประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้คือ

- ข้าวหอมมะลิ (ทุกสายพันธุ์)
- ข้าวขาว (ทุกสายพันธุ์)
- ข้าวเหนียว (ทุกสายพันธุ์)
- ข้าวแฟนซี เช่น ข้าวบัสมาติ ข้าวจาปอนิก้า ฯลฯ
- ข้าวเคลือบวิตามิน ข้าวซ้อมมือควิก

  |  
Powered by Webiz!
G2 GreenGroup
G2 GreenGroup
greengroup.in.th
64399
55089
19 ธันวาคม 2013
18 สิงหาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@greengroup.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว